♥یــــﮧ روز خوبـــ میـــ ـاد♥

عاشق حال الان خودمم..!! میترسم.. نگرانم.. دلم شور میزنه... شاید از نظر خیلیاتون اینا حس بدی باشه... ولی واسه من اینا حس خوبیه.. چون بهم یاد اوری میکنه یکیو دارم که دوسش دارم یکیو دارم که عاشقشم...!! یکیو دارم که میترسم از از دست دادنش.. یکیو دارم که نگران حالشم نگران اینم که چیزیش نشه دلم شور میزنه چون ازش دورم.. همه اینا یادم میاره یه کسی همه ی دنیای منه..!! : )

نوشته شده در یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ساعت 1:52 توسط PARchamDAR

پــسر بودن یـنی ...!

بــی پــولی عــاشــق نــشــی!

پــسربــودن یــنیحــرف هــآیی که میــمونه تــو دل

 پــسر بودن یــنی♣ مـــرد ک گــریــه نــمیــکنه

پــسر بــودن یــنی ○ اشــکاتو بالــشت ببیــنه ○

پســـر بــودن یــنی   تــو پــک ســیگارت داد بزنــی 

پـــسر بودن یــنی ♦  تــکیه گاه بــودن تـگــه گــاه نــداشــتن ...!

پــــسر بــود یــنی ( بیخیــــــــــال...)

 

 
 
 
نوشته شده در سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 1:29 توسط PARchamDAR|

ﺍﻭﻟﺶ ﺫﻭﻕ ﺩﺍﺭﯼ !
ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺯﻧﮓ ﻫﺎ ﺟﺎﺷﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺍﺭﺯﺷﺖ ﻣﯿﺪﻩ !
ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺷﯽ ...
ﺍ گه 1 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺑﺘﻮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻩ ﻣﯿﺎﯼ ...
ﺩﯾﺪﻧﺶ ﺁﺭﺯﻭﺗﻪ !
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺶ ﮐﻨﯽ !
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﺶ ﮔﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﯽ !
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺪﻩ ...
ﻋﺸﻖ ﺟﺎﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻭ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺪﻩ ...
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻪ !!!!
ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﯽ ...
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺗﺎ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﺑﺪﻩ ...
ﺑﺎ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ...
ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯼ !
ﺑﻌﺪ ﺑﮕﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺯﺵ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ !!!
ﺑﺬﺍﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﻩ ...
ﺗﻮ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻭ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻧﻤﯿﺸﻪ !
ﺩﺍﺭﯼ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﯽ ...
ﺍﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺿﺪ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ !
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ...
ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ...
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ !
ﺍﻣﺎ ...
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮﻭﻭ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺭﺍﻩ
ﻧﺪﯼ ... !!
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ...
ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺵ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﮑﺸﯽ..

 

نوشته شده در شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 11:13 توسط PARchamDAR|

دختری که قراره زن من بشه بدونه♡... من فرق دارم... تو جمع باید پیش من بشینی...! همکارمه ،همکلاسیمه ، دوست پسر دوستمه ، داداشیمه ، رانندمه ، سگمه ، از اینا نداریم ، تو فقط منو میشناسی.. تصادفی ببینم کسی مزاحمت شده جلو چشمات تیکه پارش میکنم ، ولی رسیدیم خونه با توام کار دارم... نمیخواد وقتی قرار داریم خودتو واسم بزک بوزک کنی،موقعی که انتخابت میکردم کور نبودم دیدم خوشگلی.. مسئولیت مالی زندگی به عهده منه ، شما کارتو واسه تفریح خودت برو پولشم ببر بریز تو جوب من پیگیری نمیکنم... گوشیت پسوورد داره ؟ هررررری به درد من نمیخوری... ما حریم شخصی نداریم ، من از همه چیت باخبرم... وقتی میگم با فلان دوستت نگرد بار دوم نمیشنوی ، میری با همون دوستت منم فراموش میکنی... ساپورت بپوشی عین بند کفش گره ت میرنم بهم... دوستم خوشمزه بازی واست در اورد نمیخندی.. سخته بامن بودن نه ؟ عوضش تو منطقه ی من آزادانه بچرخ خوشحال باش زندگی کن هیچ کفتاری سمتت نمیاد..   یــــه شیرپشـــتته ...   

 

 

نوشته شده در شنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۳ساعت 14:28 توسط PARchamDAR|

مـا کــه ندیدیــم...!

ولــی میــگن خیــلی حال میـــده

یکـــی واقـــعا دوســــت داشــته باشـــه

 

 

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۳ساعت 20:27 توسط PARchamDAR|

من از ایــن ها میخوام ...

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۳ساعت 23:36 توسط PARchamDAR|

ما بـــا "مــــرگــــ"قــرار بود بکــنیم هــمو تــرکـــ...  

حــالا مــن میــرم و تــو میــمونــی "تــکــ"                      

 

نوشته شده در پنجشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۳ساعت 0:38 توسط PARchamDAR|

تــــکیه زده ام بــر دیــواری از ســـکوت :

گاه گاهــی هــق هـق تنهایی هایــم ســـکوتم رامیـخراشــدو نقـشی از یــادگاری میــزند

یـــادگــاری هـــایی کــه کســی ســــواد خواندنــــش را ندارد

هیـــــــــــچ کــس جـــز خــــــــــــــــــــــدا ...!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوشته شده در جمعه دوم خرداد ۱۳۹۳ساعت 1:38 توسط PARchamDAR|

خیـــــلی سخـتــه کــه عشقت رو با کســه دیگه ای ببینی...

بعــد بهــش اس ام اس بــدی کجــایی..؟!

بگــه تــو قلــبتم ....

 

 
 

بـه زندگــے امپـوزخـَندنـَزن ...

روزے کـَســےرو داشـتـَم ...

کــه بـآتـَموم وجــود صـِدام مـیکــَـرد ...

" عـِـــشـــقـــَــم "

نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 11:35 توسط PARchamDAR|

میـــــگن سیگـــار ادمــــو آروم میــکنه..

انــــدازه یـــه سیـــگارم بــــرام نــبودی...

 

 
 

تــــو با اون بــخواب ... مـــن با دیزپــام

✗✗ناشــیانــه گــفتم دوستـت دارم!
کــه لــاشــیانه تــرکم کــردی!! ✗✗

 

 

 

 

نوشته شده در جمعه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 14:7 توسط PARchamDAR|

روزت مبــــــارکـــ پدر :x


نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 23:39 توسط PARchamDAR|

وقــ ـ ـتی شیــ ـری "

طـ ـ ـعمــه اش رابــا امـ ــدن لاشخــورهـ ــا رهـا میــ ـکــند...

  نشـ ـ ـانــه تـ ـ ـرس نیـ ـ ـســتـــ...!

بـ ـ ـلــکه بـ ـاورش ایـ ـ ـن اســت کــه:

طعمـ ـه اش دیــگر ارزش خـ ــ ـوردن نـ ـ ـدارد!

نــه!مـــن آن شیـ ـ ـر نیسـ ــتم....

امـــا:تـــو همـــان طعمــه ی دسـتـخورده ای هســتی که مــاه هاسـ ـ ـت

بــا لاشـ ـــخورهـــا تنـ ــ ـایـ ــ ـت گــذاشـ ــــتم ام!

نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 15:58 توسط PARchamDAR|

" مــــن " بــا [تـنــهایی]...!

" تــــو " بــا چــند[تـــایــی]...؟ 

نوشته شده در پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 21:56 توسط PARchamDAR|

مســـتی ام درد مــو دیــگه دوا نمــیکنه...

غــم با من زاده شــده منــو رها نمیــکنه:(


نوشته شده در سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 14:58 توسط PARchamDAR|یــــه روز خـــوب...!

ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 20:48 توسط PARchamDAR|

بــــودم...!

 دیـــــدم بـــادیــگری شــآدتــری...!

رفــتم...!:(


نوشته شده در شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 16:9 توسط PARchamDAR

زیــآد خـــوب نــباش...

زیــــاد دمــــ دســـت هــمــ نباش

زیـــاد که خــوب بــاشــی دل ادمــها را مــیزنی  !

ادمـــ هاابــن روزهــاعــیــب بـه خــوبی,بــه شیریـــنی;آلرژی پیــداکردده انـــد..
  زیـــاد کــه بــاشــی;زیــادی مــی شــوی...!نوشته شده در سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 21:18 توسط PARchamDAR

ادمـــها:

وقتـــی کودکــــی میــخواهـــد بـــرای مــادرشـــان هدیـــه بخــرند ولــی پــول ندارنــد....

وقـــتی کــه بــزرگـــتر مــی شونـــد, پــول دارنــــد ولـــی وفــــت  هـــدیه خریدن ندارن....

وقــــتی کــه پیـــر میــــشوند , پــول دارند , وقــــت هم دارنـــد,ولــــــی مــادر ندارند:(

سه زن در دنیا زیباترینند...نوشته شده در یکشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۳ساعت 23:5 توسط PARchamDAR|

چــقـــدر زیــبا بــودی وقــــتی دورغ میــگفتی ...

نوشته شده در شنبه سی ام فروردین ۱۳۹۳ساعت 20:30 توسط PARchamDAR

اگر روزی عاشق شدی …

قصـــه ات را بـــرای هیـــچکس باز گو نکـــن...!
ایـــن روز ها چشـــم های حســودان بــه دود اسپند عـــادت کرده اســــت ...!نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 15:27 توسط PARchamDAR

وقتـــــی نخـــواستــــنت...

اروم بـــکش کنــار

غم انـگیــز است اگر تــو رو نخــواهد

مــسخره اســــت اگر نفهـــمی ;

احــمقـــانـــه اســت اگــــر اصــرار کـنـی

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 13:12 توسط PARchamDAR|

بــه خـــودَم اومــَدَم دیـــدَم 17 ســآلـَـمــه

کـُلـی تـیـکـه و وَصـلـه و حـَرف هـَم بـآرَمـه

وَلـی کـُـدومــِشــون وَصــفــــ مـَـن و حــآلـَـمــه؟!؟

بـیـخـیـآل وَصـلـه زَدَن کـآرهـ مـَردُم ایـن عـآلـَمـه.. :)

نوشته شده در شنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 19:29 توسط PARchamDAR

تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netچه لطیف است حس آغازی دوباره ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netچه زیباست رسیدن دوباره تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netبه روز زیبای آغاز نفس كشیدن ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netو چه اندازه عجیب است ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netروز ابتدای بودن ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netوچه اندازه شیرین است امروز ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netروز میلاد من ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netروز من ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.netروزی كه بــه دنیــا آمدم ... تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net


امروز روز من است و من


تمام دلتنگیهایم را


به جای تو


در آغوش می کشم


چقدر جایت میان بازوانم خالیست


تــــــــــــولدم مبـــارک :x
نوشته شده در جمعه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳ساعت 9:2 توسط PARchamDAR|

  ارزو میـــکنم:
تــو جیب لبــاست پول پیدا کنــی
ارزو میـــکنم یـــه موزیکــــی کــه خیلــــی وقتـــه دنبالشـــی ُهیـــچ اســمی ازش نمیـــدونی رو یهـــو یجــــا پیـــدا کنــــی،
  ارزو میــکنم وقتــــی دارن ازت تـــعریف میکـــنن تـــو اتفاقـــــی رد بشـــی ُبــشنویی،
  ارزو میـــکنم انقــــدر بخنـــــدی و بخنـــــدی کـــه از چشـــمات اشک بیــــاد:x،
آرزو میکنـــــم یـــه بویــــی کـــه باهــــاش خیلـــی خاطــــره خــــوب داری یجـــا به مشــــامت بخــــوره،
آرزو میکنــــم وقتـــــی حـــواست نیــست ســــرتو بـــیاری بالا ببینــــی یکـــی کـــه دوســـتش داری داره خیــــلی عمیــــق بــا یـــه حـــس مثبتـــــ و لبخــــند رضــــایت نگــــاهت میکنــــه،
آرزو میکنـــــم یــه چیــــزی کـــه کوچیکــــه ولــــی فکــر نمیــکردی حـــالا حــــالاها داشتــــه باشیـــش یـــا اتفـــاق بیوفتــــه رو بـــدست بیــــاری

ایــــن آرزوهـــا کوچیکــــن ولــــی خیــلی لذتـــ بخشـــن:x


نوشته شده در دوشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 19:58 توسط PARchamDAR|

اوטּ ڪـہ بـــلنـכت مے ڪنــه، وقتے افــتاכے .
כنبالت مے گرכه، وقتے گــم شـכی.
بیـכارت کــنه، وقتے פֿـوابے .
نزכیڪت باشه، وقتے بــهــش احتیاج כارے .
باهات بخنـכه، گریـہ کــنه، آرزو ڪنه، بجنگـہ و כر عوض هیچے نخواכ بغیر از פֿـوכ تــــو....
بهش مے گـטּ دوســــت؛ ... یـہ تــیکـــہ از زنכگیت....

نوشته شده در جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 13:59 توسط PARchamDAR|

   (  مـَغـزَمـ مـِثـــ جــُمــعــس , هــَمـیــشــه تــَعـطـیـلــهـ..!!)

یــــه وقتهایی میری رو پســـتاش یه کامنتـــی بـــذاری


حــــرف دلتو بهــــش بگـــی


که چقـــــدر بــرات عــــزیزه....


ولـــــی میبینی خیلـــی ها اومـــدن حرفهــــای تورو بهـــش مـــیزنن:


عزیـــزمـ ღــ


عاشقتــمـــ ღــ


جانـــمـ ღـــ


فـــღـدات شــღــم...


تو میمـــــونی و یه دنیــــــا حــــرف نگفــــته ....


فــــقط واســـــش لایـــــک میــــزنی....


کــــاش بــــدونه این یعنــــی


یه دنیا بغـــــض و حــــرف !.!.!

ادامـــــــــــه مطلــــــب...


ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه دهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 20:0 توسط PARchamDAR|


ســـر میــذاری رو قلبـــم میشــــمـــاری ضربه هاشــو... دل تـــپــش از تــو داره حــس میکنی وفــاشو


         

نوشته شده در پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 19:46 توسط PARchamDAR|

ب ســـــــــــلامـــــتــــی روزی کـــــ وقــــتـــی بــــیدار مــــیـــشــــی .

خــــودشـــو بــــغل کـــرده بـــاشــــی

نــه یــادشو  ............


(خیلی سخته گل آرزوهاتو تو باغ دیگری ببینی)

نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 14:28 توسط PARchamDAR|

*** نه آرزوی کــسیــم ...نه آویزون کســـی...سلامتی بیـــکســـی... ***

نوشته شده در دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 17:45 توسط PARchamDAR|

دلــــم میگیـــرد وقـــتی میبـــیـــنم من هـــستم اوهـــم هست... اما قـــسمــــت نیست!!!

نوشته شده در چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۲ساعت 13:26 توسط PARchamDAR|


Design By : Pichak